Nasjonalt senter for stamcelleforskning

 
Det nasjonale senteret for stamcelleforskning er dedikert til grunnforskning og translasjonsforskning på stamceller, opplæring i stamcellerelaterte metoder og formidling.