The Norwegian Center for Stem Cell Research

 

The Norwegian Center for Stem Cell Research is a national facility dedicated to basic and translational stem cell research, technical training, and public education.

Contact information for general requests:
Phone: +47 22851578 / +47 92287650 
E-mail: Hege.Fjerdingstad@rr-research.no

Media inquiries:
Inquiries from the media should be made to Hege Brincker Fjerdingstad by email or telephone.

Patient inquiries:
All patient inquiries should be made by email to Hege Brincker Fjerdingstad. The Center can not administer patient inquiries made through any other channels.

 
 
 

Stem Cell Center International Seminar Series

 

13th Annual Norwegian Stem Cell Networking Meeting Sept 14-15th 2016

 

The Annual Norwegian Stem Cell Networking Meeting this year will be held at Soria Moria Hotel and Conference Center from September 14-15th 2016.

Open to all researchers, clinicians, industry representatives, patient groups and others with an interest in stem cell biology, research and applications.

The program will encompass scientific presentations, information about stem cell-related research and clinical consortia in Norway, networking opportunities, and a session on public awareness and media interaction. The program will include presentations by participating PhD students, postdocs and invited speakers.

 

The registration form and program schedule will be available soon.

 
 

Richard Siller: Trial lecture and PhD defense

 

17 March 2016

Richard Siller (Sullivan lab) holds trial lecture and defends PhD thesis:

Trial lecture
Thursday, March 17, 11:00
Det nye auditoriet 13, Domus Medica

Title: "Pluripotent stem cells in regenerative medicine: Disease modeling and drug discovery"


PhD defense
Thursday, March 17, 13:30
Det nye auditoriet 13, Domus Medica

Title: "Investigation into in vitro hepatocyte models: Method development and applications"

More

 
 

Får millioner for å løse gåten bak nervesykdommen ALS

 

Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe har delt ut 2 750 000 kroner til fire norske forskere som nettopp har satt i gang banebrytende forskning på nervesykdommen ALS. En av de er medisinprofessoren Joel Glover ved UiO.

ALS (amyotrofisk lateralsklerose) en en sykdom som i stadig økende grad ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne slik at pasienten litt etter litt mister kontrollen over den viljestyrte muskulaturen.

Eksisterer ingen kur

I følge støttegruppen fører sykdommen til at pasienten svært fort blir dårligere og dårligere. I dag finnes det ingen kur for sykdommen. Så langt er det heller ikke funnet noen klare svar på hva som er årsaken til sykdommen. Organisasjonene samler inn penger til forskning på ALS.
Det er forskerne Joel Glover, UiO, Trygve Holmøy, A-hus/UiO, Ioanna Sandvig, NTNU og Geir Bråthen, St.Olavs Hospital som står bak de to forskningsprosjektene som før helgen fikk tildelt over 2,7 millioner fra stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe.

 

More

 

Newsfeed